Loading...

Aby przystąpić do PSTM oprócz opłaty członkowskiej należy wypełnić i podpisać formularz, który znajduje się w załączniku.

POBIERZ PDF

Poniżej wszystkie informacje na temat członkostwa i ubezpieczenia!

Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego to obecnie największe źródło informacji z zakresu treningu , fizjoterapii sportowej i trendów w sporcie! Wstępując do Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego zyskujesz bardzo wiele!
Poniżej przesyłamy kluczowe informacje dotyczące członkostwa oraz aktualny formularz zgodny z Rodo.

Koszt członkostwa na rok 2021: 300,00 zł

Poniżej dane konta do dokonania wpłaty

Bank ING
nr konta: 98 1050 1298 1000 0090 3052 5811
Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego

OPŁAĆ ONLINE

Korzyści z członkostwa PSTM

  • Certyfikat członkowski z numerem oraz data ważności.
  • Roczne Ubezpieczenie OC u naszego partnera firmy PZU
  • Zniżki na szkolenia organizowane przez www.rehaedukacja.pl – oficjalnego partnera PSTM
  • Jako członek otrzymujesz pierwszeństwo podczas rejestracji na Konferencję PSTM oraz specjalną cenę
  • Członkowie PSTM mogą brać udział w szkoleniach ASCA organizowanych w Polsce na preferencyjnych warunkach!
  • Jako członek PSTM możesz pokazać swoje pomysły, firmę podczas Konferencji w specjalnej ofercie przygotowanej dla EXPO Motoryka 2021 – w tym roku skorzystało z tej opcji ponad 20 firm!

Poza zniżkami i bezpieczeństwem otrzymujesz możliwość:

  • Głosowania – z głosem stanowiącym – podczas Walnego Zgromadzenia Członków we wszelkich sprawach w 2020 roku,
  • Udziału w wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na preferencyjnych warunkach ustalonych przez Zarząd PSTM,
  • Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia