01|
Szkolenia|

Na mocy współpracy z Australia Strength and Condioning Association (ASCA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Trening Motorycznego oferuje możliwość zdobycia międzynarodowych kwalifikacji z zakresu przygotowania motorycznego.

Kurs Akredytacyjny ASCA

Trener Przygotowania Motorycznego Poziomi 1 (ASCA Level 1)

 • To kurs akredytowany przez ASCA, NCAS,
 • Kurs jest zgodny z projektem Polskie ramy kwalifikacji zgłoszonym do ZSK.
 • To kurs dedykowany dla trenerów ASCA poziom 0, akredytowanych trenerów sportowych, certyfikowanych instruktorów fitness, nauczycieli WF, instruktorów treningu, studentów nauki o sporcie oraz zawodników, którzy chcą rozwinąć się zawodowo po zakończeniu kariery sportowej.
 • Uczestnicy poznają na nim podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia, zastosowania i tworzenia programów treningowych mających poprawić sprawność i wyniki zawodników klubów z niższych lig i na poziomie rozgrywek regionalnych.
 • Kurs to 16 godzin bezpośrednich zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz dodatkowa ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej, przed, w trakcie, jak i po kursie.
 • Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Rejestracja

Kurs ASCA Poziom 1

INFORMACJE


Kurs Akredytacyjny ASCA Trener Przygotowania Motorycznego Poziomi 1 (ASCA Level 1) przekaże uczestnikom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresy przygotowania motorycznego, niezbędne do zrozumienia, zastosowania i tworzenia programów treningowych mających poprawić sprawność i wyniki zawodników klubów z niższych lig i rozgrywek regionalnych.

Kurs ASCA Poziom 1

 • To kurs dedykowany dla trenerów ASCA poziom 0, akredytowanych trenerów sportowych, certyfikowanych instruktorów fitness, nauczycieli WF, instruktorów treningu, studentów nauki o sporcie oraz zawodników, którzy chcą rozwinąć się zawodowo po zakończeniu kariery sportowej.
 • Kurs zajmie 16 godzin rozłożonych na dwa dni.

Warunku wstępne
Uczestnicy muszą ukończyć 18 lat, żeby móc uczestniczyć w kursie.

Pełny opis założeń kursu jest tutaj.

TESTY NA KURSIE


 • Przed kursem – Należy poprawnie wypełnić testy wielokrotnego wyboru przed rozpoczęciem kursu.
 • Uczestniczyć we wszystkich modułach kursu ASCA Poziom 1.
 • Poprawnie wypełnić test antydopingowy ASADA Level 1 Anti-Doping Quiz.
 • Wypełnić i oddać podpisany formularz Zrzeczenia się Odpowiedzialności oraz Kodeksu Etyki Pracy.
 • Praktyczne testy w trakcie kursu – Uczestnicy będą oceniani w trakcie kursu w zakresie umiejętności nauczania, trenowania oraz demonstracji wszystkich elementów i umiejętności praktycznych ujętych w Kurs ASCA Poziom 1. (Np. Ćwiczenia główne i ich odmiany, ćwiczenia szybkościowe i zręcznościowe, rozciąganie i mobilność, trening systemów energetycznych oraz wytrzymałościowy).
 • Po kursie – Uczestnicy muszą poprawnie wypełnić „ASCA Level 1 Course Workbook” w przeciągu 1 miesiąca od ukończenia kursu.
 • Po kursie – Uczestnicy muszą odbyć 30 godzin praktyk jako trener przygotowania motorycznego w przeciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu. Co najmniej 10 z tych godzin należy odbyć pod okiem akredytowanego trenera ASCA (co najmniej poziom 1). Listę trenerów opiekunów (mentor coach) można znaleźć na stronie ASCA w zakładce „Find a Mentor Coach.” (Wyszukaj trenera opiekuna)

OCENA PRAKTYCZNA


W trakcie kursu odbędą się sesje oceny praktycznych umiejętności, które wymagają aktywnego udziału uczestników. Jednakże udział w części praktycznej jest opcjonalny i ci spośród uczestników, którzy nie będą w niej uczestniczyć aktywnie nie znajdą się z tego powodu w niekorzystnej pozycji. W ramach oceny praktycznej uczestnicy muszą zaprezentować znajomość technik i umiejętności pokazywanych na kursie ASCA Poziom 1.
Uczestnicy muszą wypełnić i zwrócić kwestionariusz wstępny „Pre-Course Questionnaire” przed rozpoczęciem kursu, by poinformować prowadzącego/ osobę oceniającą o swojej sytuacji i ewentualnych kontuzjach.


UZNANIE PRZEZ ZEWNĘTRZNE ORGANIZACJE

Kurs ASCA Poziom 1 zalicza się na poczet reakredytacji w poniższych organizacjach:

Programu CEC zatwierdzonego przez Fitness Australia. Zarejestrowani Trenerzy Personalni lub o podobnych kwalifikacjach mogą uzyskać 15 punktów CEC po zdaniu kursu i spełnieniu wszystkich wymagań.

Kod Zatwierdzający – 03595FA.

Programu CEC zatwierdzonego przez American College of Exercise. Członkowie American College of Exercise mogą uzyskać 1,3 punkta CEC po zdaniu kursu i spełnieniu wszystkich wymagań.

Kod Zatwierdzający – CEP125143.


UCZESTNICY MUSZĄ BYĆ OBECNI NA CAŁYM KURSIE I ZAKOŃCZYĆ WSZYSTKIE WYMAGANE TESTY I ODBYĆ STAŻ (PRAKTYKI), BY UZYSKAĆ AKREDYTACJĘ.


OPCJE REJESTRACJI


OPCJE REJESTRACJI

 • Rejestracja online pod poniższym linkiem.
 • Rejestracja telefoniczna z Krajowym Biurem ASCA (07) 55026911
 • Pobierz formularz rejestracyjny, wypełnij i wyślij pod adres mailowy admin@strengthandconditioning.org

(uwaga – nie ma gwarancji dostępności miejsc w chwili odbioru wiadomości).

Rejestracja

Kurs ASCA Poziom 2

INFORMACJE


Szczegóły dotyczące Kursu ASCA poziom 2 zostaną podane podczas Konferencji PSTM 2020!

Opłaty za przystąpienie do kursu:
Tabela z cenami:

Obecny członek PSTM (ważne członkostwo w czasie zapisu)

1 499,00 zł

ASCA + Członkostwo PSTM

1 699,00 zł

Cena normalna

1 799,00 zł

Polityka płatności